Triễn Lãm 2018 Về Máy Công Cụ, Cơ Khí Chính Xác, Gia Công Kim Loại

Triễn Lãm 2018 Về Máy Công Cụ, Cơ Khí Chính Xác, Gia Công Kim Loại, Triễn Lãm 2018, Máy Công Cụ, Gia Công Chính Xác, Cơ Khí, Cơ Khí Chinh Xác, Gia công kim loại

Triễn Lãm 2018 Về Máy Công Cụ, Cơ Khí Chính Xác, Gia Công Kim Loại, Triễn Lãm 2018, Máy Công Cụ, Gia Công Chính Xác, Cơ Khí, Cơ Khí Chinh Xác, Gia công kim loại

Triễn Lãm 2018 Về Máy Công Cụ, Cơ Khí Chính Xác, Gia Công Kim Loại
Ngày đăng: 05/06/2018 | Lượt xem: 573
TRIỄN LÃM VÀ HỘI THẢO QUỐC TẾ LẦN THỨ 16 VỀ MÁY CÔNG CỤ, CƠ KHÍ CHÍNH XÁC VÀ GIA CÔNG KIM LOẠI.

 

MTV18 - THÔNG TIN CẬP NHẬT

MTA VIETNAM 2018 - Thông Tin Cập Nhật. Nhấp hình ảnh bên dưới để coi bản trực tuyếm

THỐNG KÊ TRIỂN LÃM MTA VIETNAM2017 
 12,000 m2 diện tích trưng bày 429  Đơn vị trưng bày| Từ 22 quốc gia /  lãnh thổ  10,398 Khách tham quan | Từ 30 quốc gia /  lãnh thổ 11 Nhóm gian hàng quốc tế

Khuyến cáo: Các đơn vị triển lãm nên cảnh giác với các yêu cầu cung cấp thông tin hoặc mời tham gia từ Expo Guide/FairGuide.com/Construct Data Verlag. Nhấp vào đây để biết thêm thông tin.
Chính sách riêng tư: UBM-VES luôn coi trọng quyền riêng tư của khách hàng. Chính sách quyền riêng tư thể hiện cách công ty thu thập và sử dụng thông tin của khách hàng. Tìm hiểu thêm tại đây.

Địa điểm tham khảo triển lãm 2018 đường link dưới:

http://hlacompany.com/upload/files/MTAVN18-VP1%20(W%3D42cm%20x%20H%3D29_7cm)(FA).pdf

Chat với chúng tôi